Share Button

Baš kao što porodici Kara?or?evi? ne pada na pamet da plati astronomski dug za struju, koji trenutno iznosi 6,1 milion dinara, i država Srbija o?igledno nema nameru da kona?no po?ne da ih tretira kao sve svoje gra?ane, kojima radnici Elektroprivrede zbog nepla?anja ra?una svakodnevno seku kablove.

Aleksandar Kara?or?evi? i Katarina

Za njih ne važe zakoni: Aleksandar i Katarina Kara?or?evi? | Foto: Goran Srdanov

Prema podacima EPS-a, dug na dva brojila Belog dvora na Dedinju, odnosno Kraljevskog dvora, u kojem Kara?or?evi?i žive, danas iznosi neverovatnih 6.178.335 dinara, a da stvar bude još gora, ve? skoro godinu dana „podstanari” nijedan dinar nisu uplatili za potrošenu elektri?nu energiju!

Zaboravili dug na
luksuznom krstarenju

Privilegovan status koji Kara?or?evi?i uživaju kod svih dosadašnjih vlasti od 2000. godine potpuno je neshvatljiv i zbog ?injenice da su oni svake godine redovna stavka u budžetu Srbije. Od Ministarstva kulture godišnje dobijaju 40 miliona dinara za održavanje Belog dvora, što je gra?ane Srbije do sada koštalo više od pet miliona evra! A dug do guše i državna apanaža nisu im nikakva prepreka za luksuzna putovanja, krstarenja jahtama i egzoti?na letovanja, o kojima je „Alo!“ ranije pisao.

U evidenciji EPS-a stanje duga za prvo brojilo je 793.862 dinara i poslednja uplata od 60.000 dinara legla je 19. aprila 2013. Istog dana upla?eno je 161.000 dinara za drugo brojilo, na kojem su dugovanja narasla na ?ak 2.623.940 dinara.

Uvo?enjem novog preduze?a u naplatu struje, Kraljevski dvor dospeo je na listu ozbiljnih dužnika i u „EPS snabdevanju“, pa se ukupan dug Kara?or?evi?a uve?ava za još 1.113.634 dinara za prvo i 1.646.899 dinara za drugo brojilo.
Me?utim, ovaj državni kompleks nije ni u planu za skidanje sa mreže, iako ovi sumanuti dugovi postoje ve? nekoliko godina.
U EPS-u tvrde da je „EPS snabdevanje“ uputilo „Elektrodistribuciji“ Beograd nalog za isklju?enje struje u ovom objektu i da EDB treba da objasni zašto to nije u?injeno.

Beli dvor

Ignoriše se nalog EPS-a da se isklju?i struja Kara?or?evi?ima | Foto: Mitar Mitrovi?

– „EPS snabdevanje“ daje naloge za isklju?enja EDB-u za sve one dužnike koji nisu platili dug posle poslatog upozorenja pred isklju?enje. To važi za doma?instva kojima dug prelazi 10.000 dinara i takozvane virmance koji duguju više od 100.000 dinara. Kraljevski dvor se vodi kao kupac iz kategorije virmanskih potroša?a zbog angažovane snage i visine potrošnje – objašnjavaju u EPS-u i napominju da EDB nema prava da pravi bilo kakve aranžmane sa potroša?ima jer je od 1. jula 2013. samo distributer, a ne i snabdeva? strujom.

Para imaju na pretek, ali samo za putovanja

Para imaju na pretek, ali samo za putovanja

Uprkos tome, u EDB-u nam potvr?uju da su nalog za isklju?enje Kraljevskog dvora dobili, ali kažu i da Kara?or?evi?i ne?e biti isklju?eni.
– I sa njima postupamo kao i sa svim potroša?ima. Kontaktirali smo s njima i dogovorili se o reprogramu duga. Oni su pristali da u?u u protokol koji definiše da se deo duga plati odmah, a ostatak na rate. Svi potroša?i pre isklju?enja mogu da se dogovore o na?inu izmirenja duga. Obi?no nudimo da se od 30 do 50 odsto duga plati odmah, a ostalo na nekoliko mese?nih rata – rekli su nam u EDB-u.

Kara?or?evi?: Ra?une pla?am iz svog džepa!

Iako se u trenutku kada je tako?e imao vrtoglavo visok dug javno hvalio da ra?une pla?a iz svog džepa, Aleksandar Kara?or?evi? i njegovi saradnici nisu bili raspoloženi da objasne ova dugogodišnja dugovanja. Kara?or?evi? je u medijima rado pri?ao i o nedovoljnim sredstvima koje svake godine iz budžeta dobija za održavanje Belog dvora.
– Vrlo je važno jednom za svagda razjasniti da se svi naši li?ni troškovi pla?aju iz mojih sopstvenih sredstava, a ne iz budžeta. Sredstva iz budžeta su namenjena kulturnim promocijama, izložbama, turisti?kim posetama i redovnom održavanju… Novac koji je država davala od sredine 2004. pa do kraja 2007. bio je relativno dovoljan. Posle toga je svake godine izdvajano sve manje novca, pa više nisu mogle da se nastave stalno potrebne popravke koje tako velika celina zahteva da bi mogla da opstane – jadao se on pre dve godine u intervjuu za „Politiku“.

Share Button