Share Button

Jadan Vu?i? s ovim ljudima u Srpskoj naprednoj stranci, po?inje razgovor za „Gra?anin“ Dragan ?orbi?, odbornik Skupštine grada Niša koga je Izvršni odbor SNS predložio Glavnom odboru za isklju?enje iz partije. Odbor je to u?inio zbog niza govora profesora ?orbi?a za skupštinskom govornicom koje je ?lan ovog tela Dejan Jovanovi? okarakterisao kao kršenje strana?kih principa pa je posle jednog ?orbi?evog govora ?ak rekao „neprijatelji mi uopšte nisu potrebni, kada imam ovakve prijatelje“.

Dragan-Corbi?1

Dragan ?orbi?

?orbi? kaže da ga je o tome obavestila jedna niška novinarka, kao i da je trenutno u istoj poziciji kao i zamenik gradona?elnika Ljubivojem Slavkovi?em, kome je Izvršni odbor SNS tako?e predložio isklju?enje, ali o tome se još nije izjasnio Glavni odbor SNS – a.

– Kad kola krenu nizbrdo, ona ne zastajkuju. Nemam namere da se borim protiv bilo kakvih ala i vrana, i da izigravam Don Kihota. Ovo je jedan logi?an kraj razvoda izme?u dva puta – puta istine i puta laži. Ovo sve nema veze sa Vu?i?em, ovo ima veze sa Radomirom (Nikoli?em prim. aut) i Izvršnim odborom i ovom postavom koju je Toma (Nikoli?, predsednik Srbije prim. aut) projektovao. Stvarno, jadan Vu?i? s ovim ljudima. Pošteno da kažem, žao mi ?oveka. On nije sada održao skupštinu (stranke). Šta to zna?i, da sa svim onim što je upalo u stranku „s konca i konopca“ to ne može. ja sam uvek nastojao da podržavam upravu tu Vu?i?evu borbu protiv korupcije, spletkarenja, ali u Nišu sam izgleda usamljen u tome jer izvesti zemlju na pravi put s ovim ljudima je takore?i, nemogu?e – kaže ?orbi?.

Isteruju one koji nešto znaju, a primaju kupce diploma, muljatore i batinaše

On kaže da je „isteran“ iz stranke „jedan moj prijatelj iz Novoga Sada, emeritus je ?ovek, na pravdi boga“.

-On je bio predsednik opštinskog odbora u Subotici, a u obrazloženju su mu rekli da se kao takav borio protiv vlasti SNS-a. Šta re?i posle toga kada se radi o ekstra ?oveka. To sve zna?i „skloni ljude koji nešto žele i znaju, a dovesti ljude koji kupuju diplome, koji umeju da muljaju, da batinaju, ali mene baš briga za to – kaže on.

niski-funkcioneri1

?orbi? u skupštini (?ita materijale)

Vu?i? me na Glavnom odboru „prepisao“, a mene isteruju

-Ako preslušaš Glavni odbor, vide?e se da je Vu?i? govorio sve ono što sam ja govorio za skupštinskom govornicom. On je rekao da su „oko mene ljudi koji mi aplaudiraju, a kada mi okrenu le?a prave svoje kombinacije, ja ?u takve da isklju?im“, ali nije imao snage da to sam uradi i pro?isti stranku ko što sam ja savetovao. Produvaj sve to, kriminalce, ološ, mafijaše i secikese izbaci, ali ne. Nedaju mu ovi kojima je okružen – pri?a ?orbi?.

SMS Tomi Nikoli?u da su likovi iz GO SNS Niš „sami štihovi“

-Nisam ja od pre neki dan u sukobu sa strankom. To datira od kada sam Tomi Nikoli?u poslao poduga?ak i žestok SMS da su ljudi koji su izabrani u Gradski odbor u Nišu „sami štihovi“ i da sa njima ne?e mo?i da u?e ni ukakvu reformu i tako mu se doga?a. Sve mu se tako doga?a kao što sam rekao odnosno napisao – navodi ?orbi?.

Neko mora „da napipa pritvor“ zbog izveštaja DRI

– Mene najviše potvr?uje izveštaj Državne revizije. Kada sam ja rekao da smo bankrot zbog 1,6 milijardi nenamenski potrošenih para. To ?e re?i da veliki broj ?inovnika na ?elu s još nekim autoritetima u vlasti Niša, moraju da osete malo pritvor što su tolike pare gra?ana Niša uništili i podelili me?u sobom odnosno nenamenski potrošili. Kada hapse ?oveka za mito od 200 evra i ukaljaju mi ime, oteraju u zatvor na ?etiri ili pet godina, kako bi trebali na?elnci službi da pro?u koji su milione narodnih para nenamenski potrošili za plate ili nešto drugo. Tu je trebalo Periši? da podigne krivi?ne prijave, a ne da se s time slaže i ne „podiže“ prijave – zaklju?uje ?orbi?.

M.Smiljkovi?

Share Button