Share Button
Dok su prosvetarima i penzionerima primanja smanjivana i po 5.000 dinara, guvernerki je zarada porasla

Jorgovanki Tabakovi? ispla?ena je u januaru plata od 579.139 dinara, što je za 44.000 dinara više od zarade koju je prijavila pre godinu dana.

Guvernerka, koja se može pohvaliti jednom od najve?ih plata u javnom sektoru, ušla je u 2015. sa još ve?im mese?nim dohotkom. Dok su prosvetarima i penzionerima primanja smanjivana i po 5.000 dinara, guvernerki je u godini štednjjorgovanka-tabakovic-zorana-jeftic-1411593714-574173e zarada porasla.

Zamerila Šoški?u na sramno visokoj plati

Sa 535.323 dinara, koliko je u januaru prošle godine prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije, plata prve dame centralne banke došla je na skoro 580.000 dinara u januaru 2015, što je NBS i obelodanila u svom najnovijem informatoru o radu.

Kada je postala guverner, u septembru 2012, Tabakovi?eva je Agenciji za borbu protiv korupcije prijavila platu od 551.047 dinara. Po dolasku u NBS, sebi je smanjila zaradu za oko 100.000 dinara u odnosu na platu svog prethodnika Dejana Šoški?a. Tada je i javno poru?ila da su primanja guvernera bila „sramno visoka“.

Tokom 2013, guvernerka nije prijavljivala mese?ne prihode Agenciji za borbu protiv korupcije. U januaru 2014. obelodanila je zaradu od 535.323 dinara. Ovaj zvani?an podatak može da zna?i dve stvari. Ukoliko je re? o zaradi bez ura?unatog solidarnog poreza, a koji je u tom mesecu stupio na snagu, vidi se da je guvernerka smanjila platu za 16.000 dinara.

Pre mera štednje plata bila ve?a od 600.000

Ukoliko je, me?utim, re? o zaradi na koju je obra?unat porez, dolazi se do ra?unice da je plata guvernerke pre mera štednje bila ve?a od 600.000. To dalje zna?i da je njena zarada rasla tokom 2013, neposredno nakon samoinicijativnog smanjenja. Podsetimo, solidarnim porezom deo plate izme?u 60.000 i 100.000 se oporezivao sa 20 odsto, a ostatak preko 100.000 sa 25 procenata.

U NBS ju?e nismo dobili odgovor na pitanje kolika je bila plata guvernerke koja je uklju?ivala solidarni porez. Nismo dobili odgovor ni na to kolika je bila njena prva zarada posle ukidanja ove mere, a sa uvo?enjem novog smanjenja od 10 odsto. Ra?unica, ina?e, pokazuje da se ukidanje i zamena solidarnog poreza novom merom isplatilo svima ?ija je zarada ve?a od 113.000 dinara.

Za razliku od ostalih institucija, Tabakovi?eva podatke o platama u NBS ne dostavlja Upravi za trezor. U toj upravi kažu da, po Zakonu o budžetskom sistemu, NBS to i nije dužna da radi jer nije ni privredno društvo ni ustanova.

Agencija: Nema prekršaja

U Agenciji za borbu protiv korupcije kažu da Tabakovi?eva nije napravila prekršaj time što u 2015. nije prijavila ve?u platu. „Morala bi da obavesti Agenciju u slu?aju da je promena iznad pet miliona dinara godišnje“, kažu u Agenciji.

(Blic)

Share Button