Share Button

Miroljub-Markovic1

piše: Miroljub Markovi?, urednik No-No novina

– Ili o tome šta su u novogodišnjoj poruci gradona?elnik Periši? i predsednik Skupštine grada Ili? poru?ili svom naordu?

Tek tre?eg dana novogodišnjeg praznovanja, kada je kona?no zabeleo sneg i pritegao žestok mraz, priznajem da sam tek tada shvatio u potpunosti i kona?no jednu veliku istinu. Gradona?elnik Niša Zoran Periši? i predsednik Skupštine grada Mile Ili? u novogodišnjoj poruci svom narodu stvarno su nadmašili i – same sebe! Pa, ljudi ,moji, Oni su to, verovali ili ne, napravili jedan svojevrstan politi?ko-melodramski performans. O?ito su zbunili i majstorski obmanuli novinare. Da pro?u bez ijednog „nezgodnog“ pitanja, a narod, taj široki auditorijum – ko njega ina?e nešto pita. Narodu se servira ono što nas dvojica dogovorimo i odlu?imo, a vi novinari ste zato tu – i da kleknete ako poželimo. Ali, svakako dužni ste da prenesete ono što zamislimo. To je niški popularni politi?ki dvojac osmislio i odradio. Dragi moji prijatelji, što bi rekao opozicioni lider ?irkovi?, da li ste obratili pažnju i shvatili poentu ove novogodišnje niške politi?ke igrarije?

Svi Periši?evi podvizi

U ?etvrtom, završnom, novogodišnjem obra?anju svom voljenom narodu, gradona?elnik Periši? je prosto sijao od samozadovostva. Pa, kako i ne bi, kada je ceo poslednji mesec u tek minuloj godini proveo u svojversnoj politi?koj propagandi, pose?uju?i, primaju?iu posete i uru?uju?i paketi?e, diplome, priznanja svuda gde god je to moglo da se zamisli. Sve vreme sa jednako nameštenim izvešta?enim osmehom jedne široke dobre duše. Redovno je sumirao silne rezultate , kako je i red pri kraju mandata.
Svi Periši?evi „podvizi“, zapravo, zapo?eli su od samog po?etka mandata, naravno. Zabeležio sam li?no, na primer, da je prva velika radna pobeda nove vlasti u Nišu bila – narodna kuhinja!? I jeste bilo i za pohvalu i za ?u?enje, jer je ta radna pobeda trajala – ?etiri meseca! Nije više bilo para za gladne i jadne Nišlije, razume se. Na Vidovdan 2013. pisao sam najkonkretnije i najjasnije što je mogu?e: u Nišu su na sceni nesposobni na vlasti, a ilustrovao poznatom slikom niškog dvojca Periši?-Ili?, ali tada sa kormilarom Banetom Jovanovi?em, koji im se na slici obra?a porukom: „No-no, slabo veslate!“ Vrlo brzo se izdešavalo što-šta u gradu na Nišavi. Ekskluzive su bile hapšenja Branislava Jovanovi?a sa mesta izvršnog direktora Direkcije za izgradnju grada, pa potom Igora Novakovi?a, bivšeg direktora sada tako?e bivšeg niškog „Jugoistoka“.

perišši?-i-Ili?3

Gradona?elnik Niša, prof. dr Zoran Periši? i predsednik Skupštine grada prof.dr Mile Ili?

U velike Periši?eve podvige svakako spada i obe?ana, pa zaboravljena, fabrika za preradu povr?a (ke?apa) u Donjoj Trnavi, neuspele smene gradskih ve?nika Ban?ura i Aleksi?a, a ostaje još uvek nerazjašnjena njegova uloga u (NE) nameštenom tenderu za gradski saobra?aj. Kao vrhunac u prvoj polovini prošle godine desio se totalni raspad njegove SNS, odnosno raspuštanje Gradskog i opštinskih odbora SNS. Tako sam krajem maja prošle godine napisao kolumnu pod naslovom „Kardiolog doveo Niš do infarkta, a psihijatar mu sprema reanimaciju“. Kardiolog Periši?, zna se i razume se da je o njemu re?, a psihijatar Milan Stanojkovi? je postavljen „odozgo“ za poverenika sa zadatkom da sredi stanje me?u niškim naprednjacima. Protekli su meseci, cela druga polovina prošle godine, za koje vreme se nešto izdešavalo u stranci, a ostaje da se pamti da je Periši? u više navrata izjavio da je sa njim sve u redu, da je on ?lan Predsedništva SNS, da Nišu dolaze sre?ni dani sa novim fabrikama. Istine radi, zaposleno je kažu 200 radnika u „Džonson elektriku“ – program prethodne vlasti, naravno, ne ra?unaju?i svo ono silno partijsko zapošljavanje u loklanoj samoupravi i javnim komunalnim preduze?ima. I da budem, do kraja informativan: partijsko raspetljavanje me?u niškim naprednjacima završilo se tako što je psihijatar Stanojkovi? postao direktor Toponice (spec. Bolnice), a reanimacju-oživljavanje grada o?ito prepustio i dalje – kardiologu.

Tako se, dakle, desilo, da je na novogodišnjoj sve?anoj konferenciji za novinare Periši? slavodobitno priveo turskog investitora, za koga re?e da ?e zaposliti ?ak 2.000 radnika u novoj nekoj fabrici tekstila, ali, ruku na srce, re?e – strpite se, to ?e se realizovati u naredne dve godine! O velikim (ne)uspesima gradona?elnika Periši?a može se mnogo govoriti, ali bi to zna?ilo da sada prepri?avamo šta mu sve na dušu stavlja opozicija na zvani?nim sednicama gradskog parlamenta…

Ide Mile Lajkova?kom prugom

Prvi ?in sve?ane novogodišnje konferencije pripao je junaku broj jedan Periši?u, ali je drugi ?in ?vrsto uzeo u svoje ruke iskusni niški politi?ar Mile Ili?, koji sada navršava drugi mandat na ?elu niškoig parlamenta, prvi u koaliciji sa demokratama, a sada sa naprednjacima.
Podse?aju?i na velikih osam godina dva mandata na ?elu uvaženog parlamenta, Ili? se bukvalno ostrvio na opoziciju. Izrekao je ne?iju veliku misao da ako neko u nevreme plasira neke velike, zlonamerne i tendenciozne laži, onda se lako može desiti da – narod poveruje u njih!? Slušao sam veoma pažljivo, pa se ponadao da ?e u nastavku re?i da je još poznatije ono Gebelsovo – stotinu puta ponovljena laž postaje – istina! Prevario sam se u o?ekivanju, jer Mile Ili? ne re?e to, ali zapreti tamo onoj opoziciji da ne govori laži tamo negde i tada nekako kada za to nije vreme, jer može da zavede narod…

Niš-sneg

No – no, narode!

Ode Mile predaleko , našom niškom ili onom tamo lajkova?kom prugom, razumljivo, bar sa jednim dobrim drugom, a ostadoše mnoga pitanja bez odgovora. Recimo samo primer jedan: sa isto ovakve sve?ane konferencije za novinare pre dve godine – na kraju 2013. Ako koza laže, rog svakako ne laže, pa ?u i ovde biti do kraja konkretan i argumentovan: naš vrli Mile Ili? se tada žestoko i iskreno založio za prava niških jadnih radnika Elektronske i Mašinske industrije, da se mora autoritativno sa republi?kim vlastima i svim tim ljudima da se omogu?e uskra?ena prava. Prili?no je bio oštar prema “onima gore u Beogradu“, odlu?an da sa koalicionim partnerima izdejstvuje sve to, te sa olakšanjem na kraju re?e: „Ja rekoh i spasih dušu!“ Sve to i ovog momenta možete pogledati, pro?itati i preslušati video – klip , koji i ovde prilažemo kao svojevrstan korpus delikti.

?udna je nekako duša niških politi?ara, ali je nesporno da su to ljudi sa – dušom. Dakle, u ovoj pri?i je gradona?elnik Periši? gladio, mazio i sa „duševnim“ osmehom na licu najavljivao med i mleko u drugom mandatu. Prvi parlamentarac Ili? je jasno zapretio tamo nekima nedvosmisleno: „No-no, narode, opozicioni, pazi šta radiš!“ Prvi niški socijalista Mile Ili? i sada je mislio na nekog konkretno, ali ovog puta nije hteo da spasi dušu i da kaže do kraja šta je i na koga mislio. Možemo da poga?amo, pa da ga pitamo: zašto, Ili?u, ne re?e da je re? o tvom kadru doskorašnjem Igoru Novakovi?u, koji te javno i teško optuži re?ima „Nisam ja Mile Ili?, pa da prozivam Ivicu Da?i?a“… Ne?emo da naga?amo ni da je mislio na udruženu nišku opoziciju i ve? poznate njihove silne lidere.

Ne moramo i ne?emo ništa da naga?amo iz prostog razloga, jer – sve je jasno i sve poga?amo iz prve. Ako neko stvarno misli da je narod i dalje naivan, glup i zaboravan, bogme grdno se vara. Zato bih voleo da se i na ovoj konferenciji neko od ove dvojice setio duše ljudske – narodske, pa bi i svima nama bilo malo lakše na – duši. Ovako – živi bili, pa uskoro – videli!

Share Button