Share Button

Konstantinu bulevar, a knezu Lazaru soka?e – Koga li ?e sti?i Lazareva kletva…

Da mi je neko pri?ao, ne bih mu poverovao. Ovako, evo, stojim na sred Trošarine u Nišu i – ne verujem sopstvenim o?ima. Okrenut u pravcu Niške banje, tridesetak metara desno od po?etka Bulevara Cara Konstantina, gledam i ne verujem ono što vidim. Onda kamerom beležim, pa da se skupa ?udimo – i krstimio, naravno… Ko ne do?e na Kosovo ravno, ništa mu ne rodilo… Odjekuju mi odnekuda re?i Lazareve kletve. A ko zakuca ovu tablu sa pove?im iskrivljenim ekserom – šta njega da stigne? Ili – onog ko naredi ovako nešto, ko dozvoli i ko ne vide ovako nešto…

Od Konstantina, cara velikoga rimskoga, veli?anstvenoga, ro?enog brata našeg nišlijskog, opraštasmo se cele pretprošle godine uz svesrdno svojatanje na njegovih ravno sedamnaest vekova, od kako se udostojio da prizna i pri?e hriš?anstvu. I dadosmo mu golemu nišlijsku pažnju i ljubav iskrenu i bezgrani?nu, naravno, uz sveopštu podršku zapadnog i isto?nog sveta. A kao najupe?atljiviji i sa satelita ?ak vidljivi dar dadosmo mu i ceo jedan bulevar koji spaja, ni manje ni više, nego ovaj naš bezgrani?no lepi i veliki Niš sa jedinstvenom svojom obližnjom, ravno osam kilometara udaljenom Niškom banjom. I sve bi to bilo veli?anstveno, sjajno, pohvalno i dostojno samopoštovanja razumljivo i opravdano, da nije, tik na po?etku ovog veli?anstvenog bulevara smešteno jedno „veli?anstveno“ soka?e, koje ni u najgroznijem snu ne bismo videli da nije table na kojoj piše „ULICA KNEZA LAZARA“!? Da se razumemo, nije šala, nije prevara, nije san ve? vrlo neprijatna java: veli?anstveni Bulevar Cara Konstantina od osam kilometara dužine i Ulica Kneza Lazara od svega stotinu i nešto metara i to, pazi sad – slepa! Ima po?etak, na samo tridesetak koraka od po?etka golemog bulevara, ali ima i kraj bez prolaza- slepi završetak na ne?ijoj ogradi. A povrh svega – uska ulica, uli?ica, soka?e, bre!

kneza1

E pa, ljudi moji, hajde sad da vidimo o ?emu se to ovde radi? O Konstantinu su, rekosmo, pretprošle godine i vrapci nau?ili da je to bio najdostojniji srpski Rimljanin i

blago nama Nišlijama, rodio se tu u našem veli?anstvenom gradu na Nišavi, pa je sa majkom Jelenom proglašen za sveca i to je, a nikako nije šala –niška slava Sv. Konstantin i Jelena. Kao što se isto tako zna, slavi se po?etkom juna svake godine. Ali, ima tu i nešto što su ?ak i vrapci ?uli, ali, eto, ni oni nisu umeli da artikulišu kako treba da bi vajna niška politi?ka i intelektualna elita ?ula i shvatila. Sve te silno umne i pametne glave kao da nikada nisu ?ule, niti umele da razaberu da je Konstantin istovremeno upam?en i kao ženoubica i sinoubica! To je nesporna istorijska istina, ali nije „zgodno“ bilo ni da se pomene. Nije on, doduše, ni Srbin, ni stari Sloven, ali je zato mnogo verovatnije bio i njihoov progonitelj i ubica. Ova pri?a može naduga?ko da se raaspreda, ali prosto – nije to glavna tema!

Ko je onda bio Knez Lazar? Samo po sebi izaziva ?u?enje: Da li treba ovako nešto pitati i koga sve pitati? Pa, ljudi moji, da li postoji ?ak prvak koji ne zna ta?an i konkretan odgovor na ovo pitanje? Sude?i po nespornim ?injenicama o Konstantinovom bulevaru i Lazarevom slepom soka?etu u sred Niša, sve mi se ?ini da ni mnogo odrasliji od osnovaca ne znaju ono što bi morali da znaju o sopstvenoj istoriji. Da li treba zaboravljati i potcenjivati zato što je Lazar Srbin i to onaj poslednji i najve?i srpski vojskovo?a stare Srbije koji je predvodio svoj narod u odsudnoj bici na Kosovu 1389.godine. Od tada je prošlo „samo“ 626 godina, a od Konstantina sedamnaest vekova!? Pa ispada – što je dalje i što je više nešto tu?e, to je važnije!

Eto, Niš se tako odužuje svojim precima. Pitam se samo: da li bi tako nešto moglo da se desi u komšiluku, u Kruševcu, recimo? Ne pitam zato što je taj grad bio sedište Lazarevo, ve? zato što je to grad u kome se gradona?elnik Bratislav Gaši? afirmisao i nametnuo odli?nim vo?enjem grada, da bi zaslužio funkciju ministra vojnog. Šta je, primera radi, mislio i da li je uopšte o svom Nišu nešto mislio njegov gradona?elnik Zoran Periši?? Ili: šta misli njegov glavni koalicioni partner Mile Ili?, ili njegovi najbliži saradnici? Bar kad je re? o onim najbližim iz dosadašnjeg Gradskog odbora SNS? Ma, pitam se na kraju: nije li se zbog ponižavaju?eg Lazarevog soka?eta pored Konstantinovog grandioznog bulevara rasrdio i sam veliki šef naprednjaka Radomir Nikoli? kada je ovih dana raspustio Gradski odbor SNS Niša sa Zoranom Periši?em na ?elu? Sticaj okolnopsti ili ne, ali Knez Lazar se na svojstven na?in oglasio iz soka?eta koje su mu dodelili neodgovorni doma?ini ovog grada. A koga ?e sve još sti?i Lazareva kletva, ostaje tek da se vidi.

 

Share Button