Share Button

Zamrznuta je smena Miloša Ban?ura, zaboravljena je pobuna mladih naprednjaka, pa je odlu?eno da se Niš zaduži dve milijarde dinara za „kapitalne“ investicije krpljenja rupa na ulicama, ali nije rešena nesloga u niškom SNS… Ovo je, u najkra?em, epilog uzbudljivih i neverovatnih doga?aja na niškoj politi?koj sceni.

Niški slu?aj se tako nametnuo kao eksperimentalni pokušaj diferencijacije me?u naprednjacima u planiranim izborima za polovinu ovog meseca, pa je trenutno samo jedno sigurno – da ništa više nije sigurno! Neka pitanja su za sada bez odgovora: da li ?e se izbori uopšte održavati, zašto je Periši? dobio packe od mnogo uspešnijeg do prošle godine kolege iz Kruševca i zašto sada mora sa ušima crveni od stida, po onoj narodnoj, da se?e uši i da krpi – rupe na putevima, ali i one u partiji na ?ijem je ?elu?

skupstina-sednica

FRAKCIJE U NIŠU

– Znam ja da u Nišu ima frakcija i to ne dve nego ?ak i više njih… – rekao je pre godinu dana Aleksandar Vu?i? u razgovoru sa novinarima, kada je posebno potencirao da u SNS nema mesta onima koji ne poštuju odluke organa stranke.

Potom je mesecima me?u niškim naprednjacima vladala sujeta i uglavnom pritajena borba za opstanak ili prevlast. Kraj minule godine protekao je u reviziji ?lanstva. Bilo je toliko optužbi i sumnji da ima svega i svašta, da ima formalnih ?lanova, fiktivnih i lažnih spiskova, pristupnica i sli?no. Sve je to istraživao Nenad Petkovi?, koga je poslao predsednik Izvršnog odbora SNS Radomir Nikoli? sa zadatkom da utvrdi stvarnu istinu.

Šta se sve stvarno dešavalo, može se samo naga?ati, ako se bar delimi?no uzmu u obzir fejsbuk-ekskluzive ozloje?enog i neumornog gra?anskog kriti?ara Milovana Dimitrijevi?a. Da, ipak, nije u pitanju samo bujna mašta nezadovoljnih pojedinaca, pokazalo se nedavno kada je gradona?elnik i predsednik Gradskog odbora SNS Zoran Periši? izdejstvovao odluku ovog partijskog organa da zatraži smenu Miloša Ban?ura (?lana ovog tela) sa funkcije ?lana Gradskog ve?a. Onda je u javnost procurila kompletna pri?a o nemilim doga?ajima me?u niškim naprednjacima (o ?emu je „Gra?anin“ detaljno informisao proteklih dana). Ispostavilo se da je krajem minule godine došlo do prave pobune naprednja?ke omladine, koji su blokirali strana?ke prostorije u Obrenovi?evoj, pa je bilo povuci-potegni i opasnog natezanja Periši?a i njegovih najbližih saradnika o tome šta preduzeti, da li ?ak zvati policiju u pomo? da rastera grupu mladih koji su zapretili štrajkom gla?u i sli?no. Neko je, naravno, „odozgo“ presekao, pa je usledila neka varijanta primirja sa mladim naprednjacima, o ?emu najre?itije govori nazovi demanti mladog Žarka ?or?evi?a, u kome je on naveo kako je navodno došlo do manjeg nesporazuma, pa su to sve lepo ispeglali sa Periši?em uz obostranu dobru volju. Kako se ta dobra volja ispoljila, verovatno ?e se uskoro saznati, jer se dobro zna da se „zaklela zemlja raju“, pa ?e se i ta tajna saznati, kao što je razjašnjen i slu?aj sa ve?nikom Ban?urom. Tu, me?utim, dolazimo do specifi?nosti niške politi?ke stvarnosti…

KO VAS ŠIŠA KAD STE IZ NIŠA!

Niška politi?ka scena je poslednjih meseci prili?no uzavrela, po?ev od hapšenja SPS-ovskih ?elnika, pa zaklju?no sa crvenom Interpolovom poternicom, koju su kosovske vlasti izdale za generalom Momirom Stojanovi?em. Tako se pri?a prenela sa SPS-terena na SNS teren. General Moma je narodni poslanik u Skupštini Srbije, na ?elu je Odbora za kontrolu organa bezbednosti, ali je u Nišu jednako važan kao i Periši?. Zna se dobro da je general na ?elu frakcije koja želi da smeni Periši?a, da su mu bliski baš oni ve?nici koji nisu po volji Periši?u.

Tako su naprednja?ka kola u gradu na Nišavi krenula niz brdo. Postalo je jasno i vidljivo u javnosti kada nije prošao prvi Periši?ev predlog za smenu ve?nika Branislava Ran?elovi?a po?etkom ove godine na Skupštini grada. Kao navodno nije bilo dovoljno prsutnih odbornika ve? sumnjive ve?ine da se izglasa smena. Budu?i da Periši? nije znao za meru i granicu do koje može da ide, pa je ubrzo na sednici GO SNS izdejstvovao odluku da se zatraži smena i drugog ve?nika – Ban?ura u ovom slu?aju. Tako niška pri?a dobija na zapletu…

Zakazana je hitna sednica Gradske skupštine, za koju je bilo najavljena i smena ve?nika Ban?ura, pa iznenada skinuta u predlogu dnevnog reda. Opstala je jedina ta?ka (izmena i dopuna famozne odluke o zaduživanju grada za dve milijarde dinara), lomila su se koplja sa opozicijom, natezali su zimski dan do popodne i, naravno, usvojili promenu, da se deo zaduženja omogu?i kod Evropske banke za razvoj zbog uštede na kamati! To je tako bilo na javnoj sceni i ono što se dalo videti i ?uti u direktnom TV prenosu.

A „ispod žita“, tiho, nezvani?no, mimo kamera i novinara, odigrala se jedna mala politi?ka drama. Šta je to bilo što javnost nije smela da ?uje i vidi?

Kao prvo, toga dana (sredinom minule nedelje) nad gradom su parali nebo i uši vojni avioni. To su mogli da ?uju i vide svi. Nisu mogli da ?uju i znaju da su došla dva važna gosta: ministar Bratislav Gaši? i Luka Petrovi?, partijski kadar zadužen za nišku regiju. Da ne tražimo dlaku u jajetu – dovoljno je re?i da se zna da je ministar Bata Gaši? oštro ukorio Periši?a što dozvoljava da se diže prašina oko nesloge u partijskim redovima i da odmah odustane od smene Ban?ura. Za grad Niš i one koji ga vode ovo je samo greška više ili manje. Da li je to nekoga briga? Možda narod? A, pitaju li ga oni nešto?

Share Button