Share Button
Jedino što je uradio dobro bilo je ?iš?enje Savskog amfiteatra. To stvarno radi dobro, i to mu preporu?ujem da nastavi da radi

Predsednik Nove stranke Zoran Živkovi? kaže da Srbija na predstoje?im vanrednim parlamentarnim izborima mora da glasa referendumski protiv vlasti Aleksandra Vu?i?a jer je nesposoban. Nekadašnji premijer kaže da je pristao da da prvi intervju za Kurir, koji je pre nekoliko godina na vanrednoj konferenciji za novinare uživo pocepao, jer smo javno rekli da smo grešili. O Borisu Tadi?u ne želi da kaže nijednu ružnu re? dok izbori ne pro?u, a na eventualni savez s Da?i?em pristao bi ukoliko bi to bilo od izuzetne važnosti za državu.

Šta se promenilo, pa ste posle 12 godina postojanja Kurira pristali na intervju?
– Pa, promenio se Kurir. Vaš vlasnik obratio se pismom „Izvini, Srbijo“. Iskrenost se dokazuje, ne samo jednim gestom nego ponašanjem, a vi ste se promenili u poslednjih nekoliko meseci. Naravno, o?ekujem i nastavak dokazivanja iskrenosti.

Javno ste pocepali Kurir i nazvali ga ?ubretom. Sad bi da ga uramite?
– Ne. Ne uramljuju se ni novinari ni politi?ari, barem ne za života. I tad nisam cepao Kurir, nego sam pocepao jedan primerak Kurira koji sam uredno kupio. To je bio moj politi?ki gest.

Da se vratimo na glavnu temu – izbore. Verujete li u Vu?i?eve razloge da zbog krize u društvu reforme ne mogu da se sprovode?
– Znao sam da Vu?i? ne?e propustiti priliku da se zajedno s lokalnim i pokrajinskim izborima odlu?i i za parlamentarne. Jedno pet puta je rekao da ne?e biti izbora, a pošto on uvek laže, znao sam da ?e ih biti. I danas ima prevelik rejting, ali je daleko manji nego pre godinu dana. Realno ima 16-17 odsto od ukupnog bira?kog tela, odnosno 32-33 odsto od onih koji izlaze na izbore.

Opozicija tvrdi da se na ovim izborima glasa protiv Vu?i?a.
– Da. Ovo je jedna vrsta referenduma. Ali Vu?i? isto ho?e da napravi referendum – za sebe. Od 2012. naovamo taj proevropski, prodemokratski, patriotski deo srpskog bira?kog tela povukao se u apstinenciju zbog loše vlasti koja je bila pre naprednjaka. Važno je sad ponovo te bira?e motivisati, re?i im da su te ideje još uvek žive i da Zoran Ðin?i? nije dao svoj život uzalud.

Lepo je to što govorite, ali partije koje su nastale od DS pre neki dan uspele su samo da sednu za isti sto i ništa više.
– Otkud vam ideja da nije bilo razgovora. Bilo je tamo 20 predstavnika stranaka, pokreta, sindikata. Dva i po sata smo razgovarali bez dlake na jeziku, bez uvreda, civilizovano. Svi smo pisali saopštenje.

Ali šta se onda desilo?
– Šta se desilo posle dva sata, ko je koga zvao pred pono?, zašto su neki promenili mišljenje i izdali, neuobi?ajeno, pono?no saopštenje, to ja ne znam.

?im kažete, zna?i da znate…
– Da li je logi?no da u 23.15 izdate saopštenje, a da nije pod ne?ijim pritiskom?

Da je na sastanku opozicije bio Zoran Ðin?i?, šta bi vam rekao? Da li bi vas sve na po?etku opsovao i pitao šta ste uradili?
– Jedan sam od retkih koji se ne bi plašio povratka Zorana Ðin?i?a. Niti je on bio moj idol, niti sam bio njegov mezimac, ali smo blisko sara?ivali jednu deceniju. Ne bih se plašio Zoranovog povratka, naprotiv!

?esto porede Ðin?i?a i Vu?i?a, kako vam to izgleda?
– Neuporedivo! To je apsolutna uvreda, najve?a mogu?a uvreda. Posva?ao sam se s nekim ljudima zbog toga što su, iako ih nisu poredili direktno, rekli da ovaj ima nešto od Ðin?i?a.

Da se vratimo na suštinu. Verujete li da bi Boris Tadi? ispunio ono što bi se potpisalo u sporazumu?
– Ne?u sad da govorim ništa loše o bilo kome ko za sebe tvrdi da je opozicija.

O Borisu Tadi?u sve najlepše?
– Deo zaklju?aka s tog sastanaka je da nema napadanja. A vide?emo u kampanji ko je vera, a ko nevera. Veliko je pitanje ko je prava opozicija Aleksandru Vu?i?u. Niko u Srbiji ne sumnja u nas iz Nove stranke, mi smo opozicioni lakmus. DS je promenio svoju politiku u poslednje dve godine. Mislim da zbog vremena od 2004. do 2012. opozicija treba da ide u dve kolone. Postoje ljudi koji ne vole mene, a postoje i oni koji loše misle i o nekim drugim ljudima u toj koaliciji. Zato im treba dati dve proevropske opcije.

Zar nisu Tadi? i Jovanovi? ta „konstruktivna Vu?i?eva opozicija“?
– Ne bih da ulazim u tu vrstu argumentacije. Razloge sam ve? naveo. Mora da se zaustavi propadanje. Prvi korak je smena vlasti Aleksandra Vu?i?a.

Kako gra?ani da vam veruju kad vam je jedini razlog za smenu Vu?i?a to što je nesposoban?
– Zašto bi neko raspisao izbore ako sam sa svojom partijom ima apsolutnu ve?inu. Logi?no je da tražite raspuštanje parlamenta kada izgubite ve?inu. To sam uradio 2003. Baš me interesuje šta ?e Vu?i? da napiše u obrazloženju. Jedino opravdanje je nesposobnost, njegova li?na i njegovih ministara.

Pustite sad Vu?i?a. Svi ste imali prilike da budete na vlasti.
– Vu?i? nije ispunio nijedno od svojih obe?anja. Njegovi snovi, ruži?asti, mokri, ili ne znam kakvi, nisu ispunjeni. Jedino što je uradio dobro je ?iš?enje Savskog amfiteatra i preporu?ujem mu da samo to nastavi da radi. Neka ?isti nešto. Evo, najavio je da ?e obi?i sve škole u Srbiji i videti kakvi su toaleti. Predložio bih mu da bude glavni sanitarni inspektor.

A šta ste vi uradili kad ste bili premijer?
– Da se hvalim?

Slobodno.
– Ovaj ?ovek ?ija je skulptura iza mene, Zoran Ðin?i?, dva puta u životu imao je svog zamenika. Oba puta sam to bio ja. Na njegov predlog, pre toga sam bio poslanik, bio sam gradona?elnik Niša, koji je bio jedini opozicioni grad u Miloševi?evo vreme. Pod bombama jedno vreme. Bio je oslobo?ena teritorija, uto?ište urbanog i normalnog u Srbiji. Postao sam predsednik Vlade na najgori mogu?i na?in.

To znamo.
– U to vreme kad je ubijen premijer, kad smo imali vanredno stanje 40 dana, Srbija je imala duplo ve?e investicije nego u poslednje dve godine. Javni dug Srbije u to vreme bio je 10 milijardi evra, danas je 25 milijardi. Toliko o pore?enju vremena. Nisu to sve samo moje zasluge, ali ja sam tad bio premijer.

Šta sad nudite?
– Prvo treba da unormalimo Srbiju. Da na mesto premijera do?e ?ovek koji ?e pre toga oti?i kod specijaliste za medicinu rada i dobiti zdravstveno uverenje da je sposoban za obavljanje poslova premijera.

Koji ?e lekar uopšte da izda takvo uverenje?
– Isto kao što se izdaje za bilo koji drugi posao. Tvrdim da bi sadašnji predsednik Vlade teško dobio uverenje da je sposoban za rad To što neko mnogo radi, to nije nikakvo merilo. Postoji varijanta da neko mnogo radi, a u svakom sekundu svog rada pravi mnogo gluposti. Postoje one varijante – lud, pametan, lenj i vredan. Najgora varijanta je kad je politi?ar lud i vredan. Bolje da je lud i lenj.

Niste odgovorili šta nudite?
– Da se upristoji država, da budu slobodni mediji, da institucije ne budu zaštitnici lika i dela jednog ?oveka, makar se on zvao i Aleksandar Vu?i?, nego da rade svoj posao. Da se prekine politizacija policije i pravosu?a. Da socijala Vulina ne bude mesto za podmi?ivanje budu?ih bira?a i uskra?ivanje socijalne pomo?i ljudima kojima je to stvarno potrebno. U Novu stranku dolazi jedna žena, mi joj pomažemo da plati deo svojih mese?nih obaveza jer su isterani sa Savskog amfiteatra zbog tog „Beograda na vodi“. Njen muž jedini radi, imaju petoro dece, a nemaju pravo na socijalnu pomo? jer je njegova plata 24.000 dinara! Ukidanje poreza za nekretnine u kojima vlasnici stanuju tako?e je naš plan. To je socijalno olakšanje ljudima da bolje pro?u tranziciju. Tako?e, vra?anje penzija koje su otete.

Iz kojih izvora?
– Kako su ispla?ivane ranije?

Kažu iz kredita i pozajmica. Ali MMF to brani.
– Vu?i? je podigao javni dug za ?etiri godine za 10 milijardi, sve govore?i da uvodi mere štednje. Pri?a o tome da je Srbija bila pred bankrotom tako?e je glupost. Srbija je u teškom ekonomskom stanju bila pre ?etiri godine i danas je, ali bankrot nije postojao kao opcija. Ne?e biti tajnih ugovora kakvi su ugovori o „Beogradu na vodi“, „Er Srbiji“, „Fijatu“… Privatizacija „Srbijagasa“.

Pomenuli ste malopre da gra?ani treba da pogledaju šta ste radili prethodnih 20 godina. Jedna od prvih asocijacija na vas je afera „vinogradi“. Stalno vas prati.
– Slu?aj je ispitivan 2011. do detalja, samo arheolozi tamo nisi bili, sve ostale inspekcije bile su i nisu našle ništa. Sve je to po zakonu.

Dobili ste bez ikakve veze?
– Dobio sam je u vreme kad je predsednik Vlade bio Vojislav Koštunica, a države Boris Tadi?, pa vi zaklju?ite sami da li sam mogao da imam vezu kod bilo kog od njih dvojice. Sve je zakonski i eti?ki ?isto, a preporu?ujem svima da ne pitaju mene za to, nego Aleksandra Vu?i?a. On je student generacije Pravnog fakulteta, sve zna. Kako on da dopusti da je ?etiri godine na vlasti, a da nigde nije objavljeno da je to krivi?no delo.

Ljubitelj je vina. Da li je probao to vaše?
– Po mojim saznanjima, kad je Vu?i? postao premijer, na koktelu u Skupštini služeno je moje vino.

Da li su vlade Aleksandra Vu?i?a i Ivice Da?i?a bilo šta uradile dobro?
– O?istili su Savski amfiteatar. Otvaranje pregovora je logi?na posledica ne?ega što je ura?eno kroz potpisivanje SSP, a to je normalna posledica toga što je neko sklonio Miloševi?a 2000.

Kako vam se ?ine SPS i Ivica Da?i? u ovoj Vladi? Postoji li ikakva mogu?nost da pravite neke dogovore s njima?
– Predizborne apsolutno ne, nikad. Postizborni su pitanje narodne volje.

Ako vas dobro razumem, SPS nije neprihvatljiv za vas?
– U predizbornom smislu, apsolutno. U postizbornom, ako to bude neki najviši mogu?i nacionalni interes, kog ja sad ne mogu da prepoznam, mogu da ostavim 0,001 odsto. Ono što je kvalitet SPS, istovremeno je i mana – trajanje.

Da li to zna?i da je Ivica Da?i? manje zlo od Aleksandra Vu?i?a?
– Ne postoji ve?e zlo od Vu?i?a.

A Tomislav Nikoli??
– Nosilac epizodne uloge kod Šešelja, sada nosilac epizodne uloge kod Vu?i?a.

Pojedini pripadnici policije podneli su krivi?nu prijavu za prisluškivanje novinara. Da li su u vreme „Sablje“ prisluškivani novinari?
– To ne može da se poredi. Tad se nisu pratili novinari.

Kako to možete da tvrdite?
– Kao premijeru su mi stizali izveštaji BIA. Bili su pod merom pra?enja novinari koji su bili saradnici kriminalaca.

Verujete li da se prate danas?
– Naravno da prate. I mene prate.

Otkud znate?
– Nama koji smo nekad bili u policiji i vrhu države, svuda pa i u Srbiji, ostanu neki kontakti, ostani neki spava?i koji javljaju šta se dešava tamo na Banji?kom brdu. Više od 70 odsto ljudi koji tamo rade su ?asni i pošteni, oni rade svoj posao na valjan na?in i nikad ne?e pristati da ih neki politi?ar iskoristi.

O doktoru smrti
UPOZORIO SAM VU?I?A ZBOG LON?ARA

Kurir je objavio aferu o Zlatiboru Lon?aru, koja ve? 10 godina stoji u vazduhu.
– Upozorio sam Vu?i?a, kad je predstavljao kandidate za ministre, da me?u kandidatima ima ?oveka koji se pominje u sudskim spisima na su?enju za ubistvo Zorana Ðin?i?a. Minimum politi?ke pristojnosti je da takvog ?oveka ne stavljate za ministra.

O predsednici Skupštine
MAJA ME KAZNILA ZBOG „JE L’“

Aktivni ste u Skupštini, ?uvene su one vaše „Majo, vrati se!“
– Meni su svi isti.

Nije vam Maja malo bolja od Be?i?a?
– Ne. Kaznila me je zato što sam rekao „je l‘“. Rekla je: „Ja ovde odre?ujem šta je dobro“, na šta sam ja rekao: „Je l‘“ i dobio opomenu.

O nadimku
NIKO ME NE ZOVE ZOKI BUNDA

Da li vam smeta nadimak Zoki Bunda?
– To nije nadimak. Mene su u školi zvali Žika, verovatno od Živkovi?. Šalim se da su me devojke zvale lepi Zoran, ali to nije ta?no. Zvali su me nekad Hendriks, jer sam bio zaljubljenik u njegovu muziku. Zvali su me i Zoki Plavi. Bunde u životu niti imao, niti sam radio s njima.

Politi?ki skener

– Tomislav Nikoli? – epizodista

– Aleksandar Vu?i? – zlo

– Ivica Da?i? – nema sluha

Share Button