Share Button

GENERAL MOMIR STOJANOVI? TRAŽI ODGOVOR NA PITANJA: Zašto Ministarstvo Pravde, ?uti, zašto naša Centrala Interpola ?uti,tužilaštvo za ratne zlo?ine je nemo?no dok se na Kosovu smenjuju me?unarodni tužioci?… 

123
Hašimu Ta?iju je stornirana Interpolova poternica. Centar Interpola u Lionu je odbio da objavi srpsku poternicu za njim. Sud za ratne zlo?ine bivših pripadnika OVK nije po?eo, niti se zna da li ?e ikada po?eti sa radom. Ta?ijeva poternica je odbijena, ali je zato na predlog Osnovnog suda u ?akovici, nepriznate države Kosovo, pre godinu dana prihva?ena i raspisana poternica za mene, jer sam navodno u govoru na sahrani svog šuraka, koga su ubili teroristi, zapretio da ?e „za njegovu glavu, platiti 100 albanskih glava“.

To što na toj sahrani nisam prisustvovao, pa samim tim nisam držao nikakav govor, niti sam tako nešto ikada izjavio, nikoga ne interesuje. To je, o?igledno, jako teško dokazivo. To što poternica stiže 16 godina nakon sukoba na Kosovu, to što sam pravdi uvek išao na crtu i kada sam u dva navrata svedo?io u Haškom Tribunalu, kao svedok odbrane našim braniocima otadžbine ili vode?i Skupštinski Anketni Odbor po celoj teritoriji KIM, nikoga ne interesuje. Bi?e da ova, kao i mnoge druge poternice, nisu u funkciji zadovoljenja pravde, ve? disciplinovanja neposlušnih.
Ministarstvo Pravde, ?uti.   Naša Centrala Interpola, ?uti. Tužilaštvo za ratne zlo?ine je nemo?no dok se na Kosovu smenjuju me?unarodni tužioci.
To što mi je uskra?eno osnovno ljudsko pravo, pravo na slobodu kretanja, državu ne interesuje. Gospodo, istinskog pomirenja nema bez pravde i istine. Ne?emo valjda zbog pomirenja žrtvovati istinu.

Share Button