Share Button

 
Ученици ОШ „Први мај“ у Трупалу први указали на алармантно стање угрожениости бара око Трупала и Вртишта и посебно бројних извора, који су буквално затрпани смећем!

– НЕВЕРОВАТНО АЛИ ИСТИНИТО:

зашто градска и локална општинска управа не знају за податак да је Завод за заштиту природе Србије  у исти ранг природних добара уз неспорно признато и надалеко познато Власинско језеро предложио  да се, између осталих, нађу и два локалитета са територије ГО Црвени крст – Лалиначке слатине (сланиште) и Трупалско-вртишке баре? Заправо, на списку такозваних рамсарских подручја стручњаци су дословно написали да, осим Власине, треба да буду проглашена за исто таква рамсарска и заштићена и ова два нишка локалитета. Овај предлог треба свакако свесрдно  подржати и са локалног нивоа, што ће омогућити да се иста нађу и на списку приоритета у пројектном финансирању за санацију и ревитлизацију ових драгоцених нишких влажних станишта.    

 

   БОЉЕ ИКАД НЕГО НИКАД

   ЕКО-КЛУБ „Српски југ“ са седиштем у Вртишту још пре три године урадио пројекат за санацију и ревитализацију старог корита Нишаве између ова два села, у коме се, иначе, налазе угрожена изворишта и барска језера,  за исти добио максималну оцену и подршку Завода за заштиту природе Србије, али је, ипак, уз велике напоре тек овог лета успео да га сагледа и градска управа Ниша, од које је добио симболичну новчану помоћ за почетак реалаизације прве фазе пројекта.


Носилац пројекта је Омладинска мрежа „Српског југа“ и носи симболичан наслов – “УРЕДИ, ОЖИВИ, ПА – УЖИВАЈ!“

 

Share Button