Share Button

– ГРАД ПОДРЖАО EKO ПРОЈЕКАТ ЗА УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ КОРИТА НИШАВЕ: МЛАДИ ЕЈО-КЛУБА „СРПСКИ ЈУГ“ ПАТРОЛИРАЈУ И СКЕНИРАЈУ И ОДЛУЧИЛИ: УРЕДИЋЕМО, ОЖИВЕЋЕМО И – УЖИВАЋЕМО!

– Зашто је овај локалитет, уз Лалиначко сланиште, једино нишко влажно станиште на списку Завода за заштиту природе Србије да буде проглашено за рамсарско подручје?

На улазу у Вртиште из правца Трупала, на самој оштрој кривини, где испод пута протиче још увек бистра вода највеће баре Мастина, забректала је машина и почела да чисти шевар и нагомилано смеће, које је у потпуности прекрило некадашње право бистро барско језеро. Машину је дала на испомоћ ЕКО-КЛУБУ “Српски југ“ компанија ЦД ГРАДЊА и тако је званично започела акција чишћења и урећења старог корита Нишаве између Вртишта и Трупала.

У популарној акцији „Ми патролирамо и скенирамо“ Омладинска мрежа ЕКО-КЛУБА „Српски југ“ дефинисала је као најзначајни проблем драматично угрожену животну средину у старом кориту Нишаве.Проблем је у потпуности идентификован и оправдано добио значајну друштвену тежину, о чему најбоље говори писмо подршке Завода за заштиту природе Србије. Конкретно, реч је о потезу старог корита Нишаве између Трупала и Вртишта у дужини од три километра на коме се налазе више од двадесет извора здраве пијаће воде ,а који су сада права сметлишта, препуни пластике и разног другог отпада урасли у коров и шипражја.
У великој мери угрожена животна средина на овом подручју изискује хитну и неодложну акцију. Овим пројектом се зато предвиђа да се у периоду од септембра ове године на овом терену изведе низ конкретних радних акција .Планирано је да се сви извори очисте од смећа и прикупљени отпад поклони једном сиромашном младом човеку у Трупалу ,који као инвалид живи сам и преживљава од сакупљања оваквог отпада.
Планирано је, такође, чишћење барских језерских површина од набацаног смећа и шевара, који је у међувремену сакрио водена огледала. На крају планирано је да се овако уређена и очишћена животна средина обележи са најмање две информативне туристичке табле,на којима ће писати основна поука и порука „Уреди, оживи и уживај“ на трупалској страни, а на другој из правца Вртишта „ЕКО КАМП МАСТИНА“, а на улазу у седиште омладинског удружења ЕКО-КЛУБ “СРПСКИ ЈУГ“ .
Вредно је поменути да се на средини овог подручја налази у народу добро познат Очни извор,за који се у народу верује да је веома лековит и због чега су захвални мештани поред њега направили малу црквицу. Парадокс је зато у толико већи да се ово мало светилиште сада налази усред депонија и невероватно загађене животне средине.Ако свему овоме додамо и чињеницу да је за мештане обадва села управо ово подручје једино место где традиционално сваке године млади долазе и плету ђурђевданске венчиће, што значи да је то онај сто први разлог да се пројекат неодложно реализује.
Пројектом се предвиђају још неке неопходне акције. То је уређење три такозване краљеве чесме , које се налазе на северној страни Вртишта и које су такође лоциране непосредно у старом кориту Нишаве ,које су изграђене 1924.године и које су непосредно угрожене од растиња и мочварне воде што им прети буквално обрушавање.
Ништа мање нису значајни ни планирани истраживачки радови у средишту старог корита Нишаве, које у дужини од шест километара окружује насеље са западне стране, а што све скупа трба да употпуни основу за израду генералног пројекта за коначно и дугорочно уређење целокупног комплекса јединствених меандера старог корита Нишаве.

ПИШЕ И СНИМА:
МАРКО МАРКОВИЋ

Share Button