Share Button

– Niš je platio 5,5 miliona dinara za ANALIZATOR vazduha, pa su Nišlije u toku zime u(z)disali veoma zagađen vazduh, ali nema mesta panici već treba raditi na tome da bude boljei – vreme je pomoglo…


Ivana Krstić, sekter Sekteratijata za zaštitu životne sredine

Mesta za paniku kada se radi o zagađenosti vazduha u Nišu nema, jer vazduh sada nije ništa zagađeniji nego što je bio prethodnih godina , rekao je polovinom januara na konferenciiji za novinare u zgradi Skupštine grada direktor  Instituta za javno zdravlje profesor dr Miodraga Stojanovića. On je dodao da  PM čestica koje su najviše i uznemirile građane je uvek bilo u vazduhu i uvek će ih biti. Zagađenost vazduha veća je u zimskom periodu nego u sezoni kada se ne loži, govorili su nauičnici i niški stručnjaci pre mesec i po dana..

Medjutim, posebno je značajno ono što je rekla Ivana Krstić, sekretar Sekteratijata za zaštitu životne sredine. Ona je tada naglasila da su grad Niš i lokalna samouprava u obavezi da sprovode monitoring vazduha na svojoj teritoriji. Grad Niš to radi deset godina unazad.

– U gradu postoje tri stanice Agencije za zaštitu životne sredine koje se nalaze na tri lokacije , na Kameničkom Visu, druga je u dvorištu Instituta za javno zdravlje, treća u dvorištu škole Sveti Sava. Merenja se vrše u skladu sa Uredbom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu.. Za 2018. godinu smo planirali značajnija sredstava i kupili jedan analizator PM čestica 10 i 2,5. Platili smo ga 5,5 miliona dinara i postavljen je u OŠ Sveti Sava. Ono što monitoring predviđa je praćenje tih čestica 365 dana i radićemo analizu teških metala u tim česticama, a to su olovo, arsen, nikl i kadmijum. Rezultati su pokazali analizom teških metala sem olova kojeg je bilo u niskim koncentracijama, ostalih teških metala nije ni bilo”, naglasila je Ivana Krstić.

M.M.

SLEDI: šta će Niš učiniti za zdravu životnu sredinu u ovoj godini (ekskluzivno za NONO: Ivana Krstić, načelnica Uprave za ekologiju)

 

Share Button