Share Button

–   Projekat je fokusiran na zaštitu invalida rada koji žive na ruralnom području, koji su nekada radili u velikim industrijskim postojenjima grada Niša i koji su zbog invaliditeta otišli u penziju. ..


TIJANA ĐORĐDEVIĆ ILIĆ: RADILI SU U NAŠIM FABRIKAMA, TU SU POSTALI INVALIDI RADA I  DUŽNI SMO DA BRINEMO O NJIMA…

   Lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu radniku u Nišu počeće da obilaze invalidae rada koji su po osnovu invaliditeta otišli u penziju, a koji žive u ruralnim sredinama, kako bi im pružili zdravstvenu uslugu koja im je potrebna. Ove aktivnosti predviđene su projektom “ Zdravlje invalida rada”, o čijoj realizaciji je odlučivalo Gradsko Veće na poslednjoj sednici .

Clj projekta je  poboljšanje zdravstvene i socijalne brige o najugroženijem stanovništvu koje je na ruralnom području,  invalida rada koji su članovi Udruženja invalida rada I unapređenje i poboljšanje njihovog opšteg položaja. Ovaj projektat podrazumeva potpunu mobilnost radnika koji će biti uljučeni u ovaj projekat I zdravstvene usluge će biti pružene na kućnom pragu” rekla je gradska većnica za socijalna pitanja Tijana Đorđević Ilić, koja je objašnjava da će lekari dolaziti na kućni prag I u domovima invalida rada pružati zdravstvenu zaštitu – i to ne samo onu koja je do sada pružana,  provera pritiska I merenja šećera u krvi, nego mnogo šire.


UZAJAMNA BRIGA I PAŽNJA: sa needavnog skupa u Nišu, kada je preko 1.500 mahom penzionera pristupilo SNS 

Na osnovu rezultata ovog projekta predložiće se mere aktivne zdravstvene zaštite radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom u period posle odlaska u penziju. Mere zaštite će uključiti I analizu potrebe organizovane preventivni zdravstvenih  pregleda I posle odlaska u penziju sa predlogom obima, sadržaja I vremenskog perioda na koji će se oni organizovati I obavljati. Iz podataka do kojih se dođe iz  svih ovih analiza koje će projektom biti evidentirani I definisane , predložiće se niz mera zdravstvenih usluga koje će biti potrebno pružiti samim članovima koji će biti ispitanici I njihovim porodicama “ dodaje gradska većnica.

Programom će biti obuhvaćeno 500 članova Udružanja na godišnjem nivou I članova njihovih porodica . Ispitivanu grupu će činiti 350 invalida koji su ranije radili na radnim mestima sa povećanim rizikom I bili izloženi fizičkim, hemijskim I biološkim rizicima. Kontrolnu grupu će činiti 150 invalida rada koji svog radnog veka nisu radili na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje.

Druga komponenta ovog projekta je iz sfere nauke. Naime  rezultat do kojih se dođe tokom ovih deset meseci , koliko traje projekat , biće uvršteni u naučni rad koji će biti prezentovan na Kongresu naredne godine u Nišu.  Korist od ovog projekta su stvaranje baze podataka koje će se praviti  I povezivanje Udruženja sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu  koji je nosilac ovog projekta. Ova zdravstvena ustanova  je i do sada pratila zdravstveno stanje i poseduje dokumentaciju o invalidima rada.   a partneri na projektu su Grad Niš koji finansira ovaj projekat I Udruženje invalida rada i Životna snaga koja će biti uključena u realizaciju aktivnosti projekta.

Ukupna vrednost projekta je pet miliona dinara  I celokupan iznos finansira Grad. Sredstva su obezbeđena u budžetu grada Niša.

   Projekat će trajati 10 mesecim a namera je da se projekat proširi I na druge invalide rada koji nisu članovi udružanja, u kome  ima oko 5500 penzionera . – naglašava većnica Tijana.

Share Button